Környezetvédelem

Minőségpolitika és környezeti politika

Az EDS Zrínyi Zrt., mint azt eddig is tette, kiáll a tökéletes minőség valamint a teljeskörű környezetvédelem ügye mellett és hogy szándékát kinyilvánítsa, elkötelezi magát az ISO 9001 valamint az ISO 14001-es szabványokban leírt követelmények betartása és ahol ráhatása lehetséges annak betartatására.

A jövőben első helyre teszi a minőséget és a környezetvédelmet valamint a felelős erdőgazdálkodás támogatását miután cégvezetőinek az a határozott véleménye hogy hamarosan az ISO szabványoknak elkötelezett cégek, egyre inkább keresik egymás üzleti kapcsolatait, mely egy olyan szilárd magot képez, mely meggyőződésünk és reményeink szerint a kívülállók számára is a csatlakozás gondolatát teszik kívánatossá. A fentiekben leírt gondolatok megvalósítására az EDS Zrínyi Zrt. az alábbi főbb célokat tűzi ki a minőségi és környezetvédelemi tennivalók vonatkozásában:

 • a minőség szüntelen ellenőrzése és fejlesztése, valamint az ehhez szükséges eszközök, feltételek folyamatos javítása,
 • a beérkezett megrendelések gyártás előtt történő „megrendelői hiba” ellenőrzése, az átvevő vezetők és a feldolgozási folyamatban résztvevő munkatársak által,
 • megrendelők minőségi igényeinek feltérképezése, kívánalmak maradéktalan teljesítése,
 • a minőség folyamatos javítása mellett növelni kell a hatékonyságot és a termelékenységet, a legmesszebbmenőkig betartva a megadott szállítási határidőket,
 • szakmai továbbképzéseket kell szervezni, melyre a részvételi lehetőséget díjmentesen kell biztosítani a dolgozók részére,
 • a kooperációs partnereket és a beszállítókat felül kell vizsgálni a minőségi teljesítőképesség oldaláról és lehetőleg az ISO minősítésű alvállalkozókkal kell együttműködni,
 • a környezetvédelemnek abszolút prioritást kell biztosítani, a működéssel járó potenciális veszélyhelyzeteket tervszerűen csökkentjük és megszüntetjük,
 • törekedni kell a környezetbarát vegyszerek és segédanyagok alkalmazására a gyártói nyilatkozatok bekérése mellett,
 • vonatkozó környezetvédelmi törvények betartása, betartatása lehetőleg a beszállítókkal is.
 • kiemelkedő figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagokra, különösen az elszállítási időpontok közötti gondos előírásszerű tárolásra,
 • intézkedéseket foganatosítunk a veszélyes és kommunális hulladék elkülönítésére, a papírhulladék csökkentésére és újrahasznosítására valamint a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására,
 • működésünk során törekszünk a racionális energiafelhasználásra valamint a környezetbarát csomagolóanyagok felhasználására.

 

A fenti célok folyamatos teljesítésére társaságunk integrált irányítási rendszert vezet be és működtet az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerszabvány, illetve a környezetközpontú irányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány alapján, illetve alkalmazza a folyamatos javítás eszközeit

Termékeink egy részét az EU Ecolabel kritériumok szerint gyártjuk, elkötelezettek vagyunk a 2020/1803 EU Bizottsági határozatban foglaltak betartása mellett, az EU Ecolabel kritériumok folyamatos, teljeskörű betartása mellett